“Tutories, una forma directa per l’intercanvi d’impressions”

A l’escola sempre hem vist que la comunicació amb els pares es un eix molt important per al desenvolupament musical dels nostres alumnes. Sense dubte la millor ajuda que els professors de música podem tindre per aconseguir els objectius que ens marquem cada curs es la dels pares. Ells son els que els veuen estudiar i son molt importants a l’hora d’inculcar termes tan importants per l’estudi musical i per la vida com son l’esforç i la constància.

Creiem convenient tenir un intercanvi d’impressions bidireccional (Tutor-> Pares, Pares -> Tutor) amb els objectius principals d’ informar als pares del rendiment de l’alumne, pla d’estudis, recomanacions i possibles problemes com també demanar l’opinió als pares sobre el funcionament de l’escola i resoldre els dubtes que poguessin tenir.

Els temes que més solen preocupar als pares son aquells relacionats amb la continuïtat dels estudis musicals un cop finalitzada la seva etapa a l’EMMA. El professorat informa de les diferents vies que, un cop finalitzat els estudis a l’escola, poden triar.

Un altra part important d’aquestes tutories son totes les aportacions que la visió dels pares ens dona. Els pares també valoren davant del professor el treball del seu fill i ens donen interessants idees sobre el funcionament de l’escola i possibles suggeriments sobre activitats, concerts, sortides…

Per últim es agradaria deixar aquí un petit document  amb petits consells que poden ser de gran utilitat per als pares a l’hora d’ajudar en l’estudi musical del seu fill.

CONSELLS SOBRE HÀBITS D’ESTUDI (guia per als Pares)

  1. Proporcionar-li un lloc d’estudi tranquil i sense distraccions que sigui sempre el mateix a ser possible.
  2. Elogiar els seus progressos i fer que vegin els seus errors com una forma de progressar.
  3. Establir horaris d’estudi amb ell. Si ell participa a l’hora de triar quan deu estudiar després serà més fàcil que compleixi aquestos horaris.
  4. Fer sentir valuós al nostre fill estant a prop d’ell, en la mida de lo possible, en les seves pràctiques diàries i ressaltant els seus progressos.
  5. Col. laborar en l’investigació d’un tema i fomentar l’ utilització de les noves tecnologies per complementar l’estudi. En Internet avui en dia tenim molta informació relacionada amb els estudis musicals (textos, vídeos, àudio…) i es una bona forma “d’estudiar” juntament amb els fills.
  6. Insistir en l’eficiència del treball diari. La constància els farà veure els progressos i això els animarà a seguir endavant.
  7. Assistir en família a concerts i activitats relacionades amb la música i comentar, al finalitzar, les sensacions produïdes.

reunion-padres

Feu un comentari