Sessió “Escola de Pares”

Dins del cicle de sessions “Escola de Pares” que l’EMMA organitza des del curs 2007-2008 el passat 10 de desembre es va realitzar la darrera sota el lema “Hàbits d’estudi”. En la reunió a la que van assistir una vintena de pares els professors Pau Fargas, Salvador Martín i Enric Ordax van fer partícips als pares de les tècniques més adients per a que des de casa els pares puguin ajudar als seus fills en l’estudi de l’instrument. Sense la intenció d’aprofundir massa en aquest tema els pares van obtindre una guia amb els punts clau per poder fer l’estudi dels seus fills més productiu. Aquesta proposta, degut a la seva acceptació, tindrà una continuïtat en aquest curs.

5

Feu un comentari