Curs edició de partitures

Durant dos dissabtes, el dia 25 de Febrer i el 3 de Març, l’EMMA ha realitzat un Workshop d’Edició de partitures.En total hi van assistir 7 alumnes de l’EMMA.

Aquest primer Workshop que realitza l’EMMA, ha estat compost per un total de 4 hores lectives. Els diferents Workshops que s’aniran realitzant tenen com a finalitat que els nostres estudiants coneguin matèries que no són troncals en el Pla Jove però que creiem que els seran útils en la seva formació musical.

El curs d’Edició de partitures es va basar en el descobriment de les eines bàsiques del pro-grama Sibelius (un dels editors més uti-litzats). L’objectiu del Workshop va ser que els alumnes poguessin crear parti-tures. I descobrissin un ventall de possibilitats que ofereix el programa.

Aquesta eina els servirà en el futur per poder transcriure idees mus-icals pròpies i poderles escoltar al mateix programa. Com per a ajudar-los a adaptar qualsevol música al seu propi instrument.

Feu un comentari