L’EMMA garantirà mascaretes per a tot l’alumnat

L’EMMA entregarà el primer dia de curs una mascareta a cada alumne matriculat. L’objectiu és garantir aquesta nova necessitat bàsica a tots els alumnes a partir de 4 anys i alhora convertir-ho en una cosa una mica més “divertida”.

La mascareta de l’EMMA ens uniformitzarà a tots: tot el personal i alumnes gaudiran d’aquesta mascareta serigrafiada amb el logotip de l’escola. La mascareta és de roba, rentable i compleix amb la normativa UNE 0065.

L’ús de la mascareta serà obligatori per a tot l’alumnat i personal de l’EMMA a partir de 4 anys amb algunes excepcions:

• Alumnes menors de 6 anys sempre i quan es pugui mantenir la distància de seguretat (cal que portin mascareta i el personal docent indicarà quan se la poden treure).
• Alumnat de vent respectant la distància de seguretat de 2 metres.
• En el cas que algun usuari tingui l’ús de la mascareta contraindicat per motius mèdics, haurà d’ensenyar el certificat mèdic que ho acrediti.

El pla de reobertura de centre que recull tots els protocols sanitaris que aplicarem per aquest curs, es publicarà a la web el proper dimecres 16 de setembre. També us l’enviarem per email. Us recomanem la seva lectura.

Des de l’escola, amb la idea de màxima normalitat possible, vetllarem perquè:
• Tot l’alumnat (infants, adolescents i adults) pugui seguir els seus aprenentatges de manera presencial.
• Se segueixin les instruccions sanitàries per tal que el centre pugui ser un entorn segur, amb el risc mínim assumible i, entre tots, contribuïm al control de l’epidèmia i, si s’escau, a la ràpida identificació de casos i de contactes.

Bon inici de curs !!!