Tutories 1r quadrimestre amb novetats

Durant la setmana del 25 de febrer al 1 de març, l’EMMA organitzarà les tutories del 1r quadrimestre: un moment ideal per a compartir informacions sobre el rendiment dels alumnes, comentar propostes de millora i copsar el feedback de les famílies.

Com a novetat, des d’aquest moment, s’habilita la plataforma Gwido per a les famílies. La plataforma Gwido és una web des d’on els pares podran consultar amb total confidencialitat tot tipus d’informacions com dades personals, dades bancàries, rebuts emesos, horaris, informes d’avaluació, etc. Esperem que aquesta aplicació sigui una gran millora i solucioni molts dubtes que puguin tenir les famílies.