Sessió informativa de principi de curs

Sessió informativaTEMA: SESSIÓ INFORMATIVA DE PRINCIPI DE CURS

Dimarts 23 de setembre, 20h a Ca Cosme

En aquesta sessió informativa es tractaran temes importants relacionats amb els estudis musicals dels vostres fills com: funcionament general de l’escola, oferta formativa i pla d’estudis, “l’agenda de l’escola de música”, implicació famílies i el 10è aniversari de l’EMMA. Al finalitzar l’exposició hi haurà torn obert de precs i preguntes.

Es recomana vivament l’assistència. Salutacions i bon inici de curs !