Calendari escolar curs 2019-2020

Us avancem el calendari escolar per al proper curs.

Notes:

  • Els festius són els marcats pel Departament d’Ensenyament i el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.
  • S’hi afegeixen dos dies de festa local que aquest any són: el dilluns 21 d’octubre (Festa Major) i l’1 de juny (Pasqua Florida).
  • Pels alumnes en etapa d’educació obligatòria, remarcar que a l’EMMA fem classe normal els dies de lliure disposició que fan tant a l’escola pública com a l’institut d’Alcover.
  • Al calendari també hi ha marcats els dies d’audicions trimestrals i els de l’avaluació final. Aquestes poden ser modificades lleugerament: en aquest cas, s’avisarà amb suficient antelació.

Feu clic sobre el calendari per descarregar-vos-el en format pdf.