Renovació del sistema pedagògic: la metodologia IEM

metodologia-iemL’EMMA es proposa una renovació molt important del sistema pedagògic durant els propers anys. La metodologia escollida com de referència és la “Metodología IEM”. El pla de formació del professorat de l’EMMA inclou el curs vigent 2016-2017 i el proper 2017-2018. L’aplicació d’aquesta metodologia al dia a dia es farà progressivament durant aquest període i en tota l’oferta formativa de l’escola.

La metodologia IEM té entre els seus objectius:

 • Gaudir de la pràctica musical
 • Utilitzar l’instrument per a comprendre el llenguatge musical
 • Potenciar la Creativitat, l’Anàlisi i l’Audició (educació auditiva).
 • Potenciar la lectura, memorització i interpretació comprensives.
 • Col·laborar amb l’alumne en la comprensió dels processos compositius de la música.

Els seus principis fonamentals són:

 • La visió coherent i global de l’educació musical constitueix un principi bàsic i prioritari: cal unificar totes les matèries en objectius, continguts i processos que permetin a l’alumne ser conscient que tot pertany al mateix projecte.
 • La improvisació és una conseqüència pràctica del llenguatge musical i, alhora, el motiva i desenvolupa.
 • L’anàlisi i l’audició són els col·laboradors imprescindibles de la improvisació per poder assolir una educació musical completa.
 • La tècnica instrumental ha d’estar basada en la comprensió del llenguatge musical.
 • La investigació sobre el material proposat pel professor i la creació a partir d’aquesta permeten comprendre i assimilar el llenguatge musical.
 • El foment de la creativitat de l’alumne és la pedra angular sobre la qual s’assenta el seu procés formatiu.
 • La interpretació i la composició s’han de complementar: tot intèrpret necessita ser una mica compositor i tot compositor una mica intèrpret.
 • El professor desenvolupa el rol de guia i conductor del procés ensenyança-aprenentatge.

En resum, la metodologia IEM aporta:

 • Globalització, coherència i visió integral.
 • Aplicació de la improvisació com a element inherent a tots els processos educatius.
 • Incorporació des del principi de l’harmonia: els elements harmònics igual que els rítmics, melòdics i formals són imprescindibles pel treball creatiu.
 • Potenciació de l’anàlisi i l’audició com a mitjà per comprendre els processos musicals. Immediata utilització pràctica dels elements analitzats.
 • Desenvolupament de tots els aspectes creatius i la investigació com a mitjà d’aprenentatge.

150817_metodologia